نوشته‌ها

حافظه کش (Cache)

حافظه کش (Cache) رید کنترلر در سرور

جلوگیری از خراب شدن یا از بین رفتن داده‌ها نقش بسیار مهمی در سرورها دارد. حافظه کش Cache یا نهان که با پشتیبانی باتری در جلوگیری از این فرآیند بسیار تأثیرگذار است. به‌ویژه که این روش در سرورهای جدید HPE با تکنولوژی HP Smart Array Controll…