نوشته‌ها

استوریج DAS

استوریج DAS چیست؟

طبق گزارش مرکز داده اینترنتی (IDC)، هر ساله حجم داده‌ها دو برابر می‌شود، این‌ در حالی است که فضای ذخیره‌سازها و استوریج‌ها نیز هرساله بیش از 30 درصد رشد می‌کنند. با این حال نرخ استفاده از دستگاه‌های ذخیره ساز در دنیا هنوز زیر 50 درصد است اما ب…